Wypowiedź pisemna to ważna część egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Jak się do niej przygotować? Na co zwrócić uwagę? Dlaczego absolutnie nie wolno rezygnować z tej części matury? Sprawdźcie zestaw zadań oraz podpowiedzi przygotowane przez Mirosławę Dykę-Płonkę, doświadczonego nauczyciela i egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

POBIERZ ZADANIA

 • Przykładowe zadanie – POBIERZ
 • Przykładowa odpowiedź – POBIERZ

 

SPRAWDŹ PODPOWIEDZI

Zaczynam od wskazówek ogólnych dotyczących realizacji zadania 10. W kolejnej części podaję wskazówki szczegółowe, odnosząc się do poszczególnych kryteriów oceniania wypowiedzi pisemnej (kryteria zamieściłam w formie screenshotów)

 

Wskazówki ogólne:

 1. Wypowiedź pisemna to zadanie, z którego NIE NALEŻY rezygnować. Za jego pełną realizację można otrzymać 10 punktów, czyli aż 20% totalnego wyniku! ( do zdania matury trzeba zdobyć “tylko” 30%). Warto powalczyć!
 2. Nawet jeśli nie masz problemów z wypowiedziami pisemnymi, warto wykonać to zadanie zaraz po części “Rozumienie ze słuchu”. Dlaczego? Bo musisz stworzyć własny tekst, zgodny z poleceniem. Łatwiej skupić się na początku egzaminu, kiedy nie jesteś jeszcze zmęczona/y, kiedy czas nie goni. Może okazać się, że zbyt dużo czasu spędzisz nad realizacją pozostałych zadań i…nie zostanie go wiele na zadanie 10, w nerwach i pośpiechu źle się myśli, o pisaniu nie wspominając. Po wykonaniu zadania 10, wrócisz do pozostałych części arkusza.

 

aaaaa

 

 1. Pisz wyraźnie, nie nadużywaj skreśleń w Czystopisie Arkusza – to uchroni Cię od uwag “nieczytelne”. Wykorzystaj Brudnopis Arkusza do naszkicowania tekstu. Brudnopis NIE jest oceniany.
 2. Wypowiedź musi mieć POWYŻEJ 60 słów. Jeżeli trudno jest Ci taką stworzyć, wspomóż się n.p. przymiotnikami ( girl to 1 słowo, ale już “a beautiful girl with wonderful blue eyes and long blonde hair” to 11 słów!)
 3. Możesz wykroczyć poza górną granicę liczby słów (130) bez konsekwencji – ale pamiętaj – czasem nie warto – im więcej słów, tym więcej potencjalnych błędów językowych i zaburzeń w spójności i logice tekstu. Przekroczenie górnej granicy o ok.10 % będzie OK, teksty na 200-250 słów to znacznie za dużo, jak na poziom podstawowy! (Szanuj swojego egzaminatora :) )
 4. Liczenie słów – każde “a”, “the”, “of”, ”at” itp. to 1 słowo
 5. Postaraj się nie używać polskich nazw/tytułów – można, ale wtedy należy wyjaśnić, co taka nazwa oznacza. Lepiej podać wymyśloną angielską nazwę sklepu,restauracji, tytuł filmu, książki itd.
 6. Nie stosuj emotikonek i skrótów typu “4U”, “LOL”, “CU” itp. – nie są już dobrze widziane na egzaminie
 7. Nie zawieraj kontrowersyjnych treści. Co prawda, egzaminator nie ocenia Twoich opinii, jedynie poziom opanowania języka obcego, ale zbyt nieformalny charakter wypowiedzi może przekreślić Twoje szanse. Egzamin to nie sytuacja, w której warto chwalić się zbyt pospolitym słownictwem (mam nadzieję, że rozumiesz bez przykładów)
 8. Przed zakończeniem pracy jeszcze raz sprawdź, czy zrealizowałe/aś wszystkie podpunkty z polecenia i przelicz słowa.

 

Wskazówki szczegółowe: kryterium TREŚĆ

a1a1

 

 

 1. Dokładnie przestudiuj polecenie-zastanów się, czy masz opisać sytuację, która już zaistniała, jest w trakcie trwania, czy dopiero się odbędzie. Pozwoli to na właściwy dobór czasów i konstrukcji gramatycznych.
 2. W swoim arkuszu podkreśl kluczowe słowa, które wskazują na czas czynności – arkusz jest Twój, a podkreślenia ułatwią Ci pracę. Możesz zrobić notatki na temat czasów, które zastosujesz w poszczególnych punktach w Brudnopisie Arkusza. Przykładowo:

Twój zespół muzyczny planuje swój pierwszy koncert. Na prowadzonym przez Ciebie blogu:

 • poinformuj, gdzie koncert się odbędzie, i uzasadnij wybór tego miejsca
 • opisz, jak przygotowujecie się do występu
 • napisz, jakie Twoje odczucia przed koncertem
 • przedstaw plany artystyczne Twojego zespołu na najbliższą przyszłość.
 1. Teraz zastanów się, jaką treść masz przekazać. Zaznacz w Arkuszu słowa kluczowe. Przykładowo:
 • poinformuj, gdzie koncert się odbędzie, i uzasadnij wybór tego miejsca
 • opisz, jak przygotowujecie się do występu
 • napisz, jakie są Twoje odczucia przed koncertem
 • przedstaw plany artystyczne Twojego zespołu na najbliższą przyszłość.

a1a1

 

 1. Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów w kryterium treści, musisz “rozwinąć” wypowiedź w każdym z 4 podpunktów polecenia.

Jest to widoczne, kiedy dany podpunkt jest 2-członowy. W naszym zadaniu przykładowym – jedynie ten pierwszy jest 2-członowy (gdzie i uzasadnij wybór). W kolejnych widzimy słowa (opisz, jak przygotowujecie się), (Twoje odczucia), (plany).

I tu już sam/a musisz wiedzieć, że również te podpunkty należy rozwinąć.

 • “Opisz” – znaczy: podaj więcej, niż jeden przykład przygotowań
 • Twoje odczucia” – znaczy: podaj więcej, niż jedno odczucie
 • Plany” – znaczy: podaj więcej, niż jeden plan
 1. Dla bezpieczeństwa-postaraj się podać 3 różne “przygotowania, odczucia, plany” – może się okazać, że z powodu błędów językowych któryś z elementów będzie “niezrozumiały”

 

 

Wskazówki szczegółowe: kryterium SPÓJNOŚĆ I LOGIKA WYPOWIEDZI

 

a23a23

 1. Realizuj zadanie w kolejności zapisanej w poleceniu w 4 podpunktach
 2. Nie odbiegaj od tematu (jeżeli masz podać plany na przyszłość, nie wtrącaj tam uwag na temat n.p. wyglądu jednego z członków zespołu)

 

Wskazówki szczegółowe: kryterium ZAKRES ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

 

awertyhg

 

 1. Pokaż, co potrafisz nawet, jeśli nie jesteś “orłem”. Przed egzaminem:
 • Przygotuj swój własny zestaw niepospolitych słówek (n.p. gorgeous, zamiast beautiful)
 • Zapisz kilka idiomów, czy przysłów, które można użyć w wielu kontekstach (n.p. Better late than never)
 • Postaraj się wykorzystać bardziej skomplikowaną konstrukcję gramatyczną w swoim tekście (n.p. wishes, conditional, modal verbs for speculation)
 • Zapisz zapamiętane słowa, idiomy, przysłowia, konstrukcje gramatyczne w Brudnopisie Arkusza przed ułożeniem wypowiedzi pisemnej w takiej formie, jak je pamiętasz (n.p. If I earn some money, I will buy a car) i wykorzystaj w trakcie pisania tekstu, dostosowując słownictwo zapamiętanej konstrukcji do polecenia

 

Wskazówki szczegółowe: kryterium POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA

 

asawqse

 

 1. Niestety, w tym punkcie wskazówek nie ma. Gdybyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że popełniamy błędy, po prostu nie popełnialibyśmy ich! Jedyną radą może być powtórka podstawowych czasów i konstrukcji, form nieregularnych czasowników PRZED egzaminem. Może z pomocą aplikacji, które zaproponowałam Wam w Padlecie? Warto też przeczytać swoje stare wypracowania, jeżeli je gromadziliście. To działa!

 

Życzę Wam 10 punktów za realizację zadania nr 10!

 

 


Mirosława Dyka-Płonka
Mirosława Dyka-Płonka, nauczycielka LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, laureatka European Language Label 2013, autorka innowacji pedagogicznych, eTwinnerka (Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości eTwinning 2012, 2013, 2017, I Nagroda „Nasz Projekt eTwinning 2014), inicjatorka projektów Erasmus +, posiadaczka tabletowej klasy, członkini grupy Superbelfrzy, prowadzi ” Tabletowy Notatnik Anglistki”, dzieląc się wypracowanymi wspólnie z uczniami materiałami multimedialnymi.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien